Tiếng Việt English
.:. ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
* Chi nhánh FOODINCO Sài Gòn
* Địa chỉ: R2 - 4 Khu phố Hưng Phước 2, Cao Triều Phát, Quận 7, TP Hồ Chí Minh
* Phó giám đốc: Ông Nguyễn Xuân Hải
* Điện Thoại: (08) 54101060 - 54101061 - 54101062
* Fax: (08) 54101059
* Email:
foodinco-hcm@vnn.vn
 
 
* Chi nhánh FOODINCO Quy Nhơn
* Địa chỉ : 76 Trần Hưng Đạo, Thành Phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
* Giám đốc : Ông Đỗ Văn
* Điện Thoại : (056) 3892788 - 3892999
* Fax: (056) 3891309
* Email:
foodinco-quynhon@vnn.vn
 
 
* Công ty TNHH MTV Thực phẩm FOODINCO
* Địa chỉ : 51 Yết Kiêu, Quận Sơn Trà, Thành phố Đà Nẵng
* Giám đốc : Bà Trần Thị Hảo
* Vốn điều lệ : 75.000.000.000 VNĐ (Bảy mươi lăm tỷ đồng). FOODINCO chiếm tỷ lệ 100% VĐL.
* Điện Thoại : (0511) 3921641 - 3921642
* Fax : (0511) 3921105
* Email :
foodinco-nmbmy@vnn.vn
 
 
* Công ty cổ phần FOODINCO Tây Nguyên
* Địa chỉ : 57 Ngô Quyền, thành phố Buôn Ma Thuột, ĐăkLăk
* Giám đốc : Ông Lại Việt Dũng
* Vốn điều lệ : 30.000.000.000 VNĐ (Ba mươi tỷ đồng). FOODINCO chiếm tỷ lệ 75% VĐL.
* Điện thoại : (0500) 3211033 - 3210636
* Fax : (0500) 3958599 
* Email :
 
 
* Công ty cổ phần FOODINCO Miền Trung
* Địa chỉ : Lô P2, đường số 6, Khu công nghiệp Hòa Khánh, Liên Chiểu - Đà Nẵng
* Tổng Giám đốc : Ông Trần Phước Sơn
* Vốn điều lệ : 39.000.000.000 VNĐ (Ba mươi chín tỷ đồng). FOODINCO chiếm tỷ lệ 99,5% VĐL.
* Điện thoại : (0511) 3737979
* Fax : (0511) 3737479
* Email :
alphanammt@vnn.vn
 
 
 
 
 

 

 

Lượt truy cập : 661092
16-07-2018
Trang chủ » Tin tức » Tin quan hệ cổ đông

Thư mời về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

TỔNG CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU

F O O D I N C O

Địa chỉ: Đường số 2, KCN Hòa Khánh, Liên Chiểu, TP Đà Nẵng

Điện thoại : 0511- 3731479; Fax: 0511-3731368

Website: http://www.foodinco.com.vn

 
THƯ MỜI

V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

 

            Kính gửi:  Các cổ đông của Tổng công ty CP Đầu tư và XNK Foodinco

                                                  

Hội đồng quản trị Tổng công ty CP Đầu tư và XNK Foodinco trân trọng kính mời quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Tổng công ty như sau:

1. Thời gian:08 giờ 30 ngày 27/04/2013.

2. Địa điểm: Hội trường Khách sạn Thanh Bình, số 2 Ông Ích Khiêm, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

3. Thành phần: Tất cả các cổ đông hiện sở hữu cổ phiếu phổ thông của Tổng công ty CP Đầu tư và XNK Foodinco tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 31/03/2013, hoặc người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông.

4. Chương trình Đại hội: Thông qua và quyết nghị các vấn đề sau:

- Báo cáo kết quả SXKD và tài chính năm 2012 đã được kiểm toán; nhiệm vụ năm 2013.

- Báo cáo của Ban kiểm soát.

- Báo cáo quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

- Bầu bổ sung 01 ủy viên HĐQT

- Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2013.

- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Để Đại hội được tiến hành thuận lợi, đề nghị cổ đông xác nhận đi dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác dự thay và gửi trực tiếp hoặc Fax về Tổng công ty trước 16 giờ ngày 25/04/2013, theo địa chỉ:

TỔNG CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & XUẤT NHẬP KHẨU FOODINCO

Địa chỉ     : Đường số 2, KCN Hòa Khánh, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng

Điện thoại: 0905 123 009, 0511-3731479;  Fax: 0511-3731368

Email       : chunv@foodinco.vn; diepnv@foodinco.vn  Website: www.foodinco.com.vn

Thư mời họp, mẫu Giấy ủy quyền/Giấy đăng ký tham dự Đại hội và các tài liệu sẽ được gửi tới quý cổ đông và được đăng tải trên Website của Tổng công ty.

Quý cổ đông đến dự Đại hội vui lòng mang theo CMND hoặc hộ chiếu.

Trân trọng kính mời.

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)
 
 
 
Nguyễn Tuấn Hải

 
 
 Các tin khác :
• PHIẾU XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG (29-05-2012)
• Thư mời về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 (13-03-2012)
• Hội thảo giới thiệu dự án DIAMOND TOWER đến các nhà thầu, nhà cung cấp thiết bị (08-09-2011)
• ALPHANAM Group tổ chức buổi tiếp xúc các nhà thầu cho dự án Diamond Tower (20-05-2011)
• Thông báo về chế độ ưu tiên đối với cổ đông hiện hữu mua căn hộ (18-04-2011)
 .:. TIN TỨC
 .:. SẢN PHẨM MỚI